Aectueel is een initiatief van logo
27 februari 2018
Op vrijdag 2 februari 2018 heeft Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangekondigd dat stappen moeten worden gezet in het geven van inzicht in de onzekerheid en de koopkrac...Lees meer
bottom line
27 februari 2018
De Wet waardeoverdracht klein pensioen treedt deels in werking op 1 maart 2018 en voor het overige op 1 januari 2019. Met ingang van 1 maart 2018 kan een pensioenuitvoerder besluiten opgebou...Lees meer
bottom line
14 februari 2018
25 jaar geleden scheidden een man en vrouw. De vrouw vordert nu haar deel van het pensioen van de man. Volgens de man hebben hij en zijn ex het pensioen al verdeeld en is er sprake van recht...Lees meer
bottom line
14 februari 2018
Minister Koolmees van SZW stuurde op 2 februari 2018 een brief aan de Tweede Kamer met zijn voornemens ten aanzien van pensioencommunicatie. De Pensioenfederatie en Verbond van Verzekeraars ...Lees meer
bottom line
21 november 2017
Mevrouw Y treedt in dienst bij werkgever A. Y spreekt met A af dat zij dezelfde arbeidsvoorwaarden houdt als zij bij haar vorige werkgever had. De accountant van A schrijft Y dat een aanvraa...Lees meer
bottom line
21 november 2017
Een deelnemer in een pensioenregeling woonde samen op basis van een notarieel samenlevingscontract. Hij overlijdt en zijn partner claimt het partnerpensioen. De verzekeraar wijst dit af, omd...Lees meer
bottom line
18 november 2017
Tja, toveren dat kunnen we nog steeds niet. Toch lijkt dat nog wel eens verwacht te worden in de discussies over ons pensioenstelsel. “Als je een hogere rekenrente zou gebruiken, dan hoeven ...Lees meer
bottom line
18 november 2017
Het verhogen van de AOW-leeftijd leidt tot onrust op de werkvloer. Het kabinet moet daarom in elk geval tot 2020 de leeftijd waarop werknemers mogen stoppen met werken niet verder verhogen. ...Lees meer
bottom line
13 november 2017
1 op de 3 Nederlanders geeft zijn of haar pensioenfonds een onvoldoende. Gemiddeld scoorden de pensioenfondsen een 6,1, een lichte stijging ten opzichte van afgelopen jaar, toen ze een 5,9 o...Lees meer
bottom line
13 november 2017
Op 7 november jongstleden heeft het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch een voor de praktijk interessant arrest gewezen in een kwestie tussen een werkgever en het bedrijfstakpensioenfonds voor het ...Lees meer
bottom line
top image
description image

Veslag Klap Pensioenseminar

1 maart 2018 Met 1400 miljard euro is de pensioenpot in Nederland beter gevuld dan ooit. Toch staat ons pensioenstelsel voor grote uitdagingen, want is die riante pot ook in staat aanspraken in de toekomst te garanderen? ... Lees meer