Aectueel is een initiatief van logo
14 februari 2018
25 jaar geleden scheidden een man en vrouw. De vrouw vordert nu haar deel van het pensioen van de man. Volgens de man hebben hij en zijn ex het pensioen al verdeeld en is er sprake van recht...Lees meer
bottom line
14 februari 2018
Minister Koolmees van SZW stuurde op 2 februari 2018 een brief aan de Tweede Kamer met zijn voornemens ten aanzien van pensioencommunicatie. De Pensioenfederatie en Verbond van Verzekeraars ...Lees meer
bottom line
21 november 2017
Mevrouw Y treedt in dienst bij werkgever A. Y spreekt met A af dat zij dezelfde arbeidsvoorwaarden houdt als zij bij haar vorige werkgever had. De accountant van A schrijft Y dat een aanvraa...Lees meer
bottom line
21 november 2017
Een deelnemer in een pensioenregeling woonde samen op basis van een notarieel samenlevingscontract. Hij overlijdt en zijn partner claimt het partnerpensioen. De verzekeraar wijst dit af, omd...Lees meer
bottom line
18 november 2017
Tja, toveren dat kunnen we nog steeds niet. Toch lijkt dat nog wel eens verwacht te worden in de discussies over ons pensioenstelsel. “Als je een hogere rekenrente zou gebruiken, dan hoeven ...Lees meer
bottom line
18 november 2017
Het verhogen van de AOW-leeftijd leidt tot onrust op de werkvloer. Het kabinet moet daarom in elk geval tot 2020 de leeftijd waarop werknemers mogen stoppen met werken niet verder verhogen. ...Lees meer
bottom line
13 november 2017
1 op de 3 Nederlanders geeft zijn of haar pensioenfonds een onvoldoende. Gemiddeld scoorden de pensioenfondsen een 6,1, een lichte stijging ten opzichte van afgelopen jaar, toen ze een 5,9 o...Lees meer
bottom line
13 november 2017
Op 7 november jongstleden heeft het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch een voor de praktijk interessant arrest gewezen in een kwestie tussen een werkgever en het bedrijfstakpensioenfonds voor het ...Lees meer
bottom line
9 november 2017
Op 3 november heeft Minister Koolmees van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een brief over de AOW-leeftijd naar de Tweede Kamer gestuurd. De AOW-gerechtigde leeftijd ...Lees meer
bottom line
7 november 2017
Samen met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Veiligheid & Justitie heeft platform Wijzer in geldzaken het formulier voor pensioenverevening sterk vereenvoudigd. Het nieuw...Lees meer
bottom line
top image
description image

Laat waardering pensioenverplichtingen over aan de markt, niet aan experts

23 maart 2012 In het debat over de pensioenvoorzieningen speelt de rentetermijnstructuur een belangrijke rol. Het lange einde van de euroswapcurve kent al een aantal jaren een ongebruikelijk patroon: de rente wordt juist lager bij langere looptijden. ... Lees meer