Aectueel is een initiatief van logo
6 november 2018
Driekwart (76%) van de werkende Nederlanders heeft e?e?n of meerdere maatregelen genomen om na pensionering te kunnen blijven leven zoals nu. Meestal gaat het om sparen via een spaarrekening...Lees meer
bottom line
4 november 2018
Het Nibud heeft in opdracht van de Eerste Kamerfractie van 50PLUS op een rij gezet hoe de koopkrachtontwikkelingen van werkenden en gepensioneerden zijn van 2010 tot 2019. ...Lees meer
bottom line
4 november 2018
Het CBS verwacht dat de levensverwachting op 65-jarige leeftijd 20,63 jaar zal zijn in 2024. Beleidsmakers gebruiken dit cijfer om de toekomstige AOW-leeftijd vast te stellen. ...Lees meer
bottom line
4 november 2018
De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in oktober met 3 procentpunt gedaald van 110% naar 107%. Dit komt door forse klappen op de aandelenbeurzen. Daarnaast daalde...Lees meer
bottom line
1 november 2018
De AOW-leeftijd gaat in 2024 niet omhoog. In 2024 hebben mensen recht op AOW met 67 jaar en drie maanden. Daarmee blijft de AOW-leeftijd gelijk in 2022, 2023 en 2024. ...Lees meer
bottom line
2 juni 2018
Bij het beantwoorden van de vraag of werknemers een eenzijdige wijziging van de pensioenregeling moeten accepteren beoordeelt de rechter of het wijzigingsvoorstel redelijk is. En of acceptat...Lees meer
bottom line
5 mei 2018
Op 25 april 2018 heeft het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid voorgenomen wijzigingen van de Wfsv gepubliceerd. Deze wijzigingen moeten op 1-1-2020 ingaan. Dit gaat via een zogen...Lees meer
bottom line
27 februari 2018
Op vrijdag 2 februari 2018 heeft Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangekondigd dat stappen moeten worden gezet in het geven van inzicht in de onzekerheid en de koopkrac...Lees meer
bottom line
27 februari 2018
De Wet waardeoverdracht klein pensioen treedt deels in werking op 1 maart 2018 en voor het overige op 1 januari 2019. Met ingang van 1 maart 2018 kan een pensioenuitvoerder besluiten opgebou...Lees meer
bottom line
14 februari 2018
25 jaar geleden scheidden een man en vrouw. De vrouw vordert nu haar deel van het pensioen van de man. Volgens de man hebben hij en zijn ex het pensioen al verdeeld en is er sprake van recht...Lees meer
bottom line
top image
description image

Veslag Klap Pensioenseminar

1 maart 2018 Met 1400 miljard euro is de pensioenpot in Nederland beter gevuld dan ooit. Toch staat ons pensioenstelsel voor grote uitdagingen, want is die riante pot ook in staat aanspraken in de toekomst te garanderen? ... Lees meer