Aectueel is een initiatief van logo
14 december 2018
Dit nieuwbericht betreft een update in verband met medezeggenschap en pensioen. In dit nieuwsbericht wordt eerst ingegaan op medezeggenschap via de ondernemingsraad (ondernemingen met 50 of ...Lees meer
bottom line
14 december 2018
Op 10 december 2018 is het concept wetsvoorstel gepubliceerd ter internetconsultatie. De einddatum van de consultatie is 24 januari 2019. Het wetsvoorstel wil een beter gebruik van de wettel...Lees meer
bottom line
8 december 2018
Welvaartswinst, risico op discontinuïteit en bestuurlijke risico’s zijn belangrijke thema’s in de actuele discussie over het toekomstige pensioencontract. Deze CPB Notitie beziet het aspect ...Lees meer
bottom line
8 december 2018
Op 30 november 2018 heeft minister Koolmees de memorie van antwoord bij de Verzamelwet pensioenen 2019 naar de Eerste Kamer gestuurd. Hierin gaat de minister in op vragen over de betekenis v...Lees meer
bottom line
8 december 2018
De Tweede Kamer heeft een tweetal moties aangenomen naar aanleiding van het debat over het (voorlopig) geklapte pensioenoverleg. De motie van Asscher c.s. verzoekt de regering om in een brie...Lees meer
bottom line
2 december 2018
In de rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon per 1 januari 2019 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. ...Lees meer
bottom line
2 december 2018
Minister Koolmees en staatssecretaris Van Ark hebben de Tweede Kamer een concept jaarplanning 2019 toegezonden. In het concept jaarplanning staan brieven, wetsvoorstellen en andere stukken d...Lees meer
bottom line
2 december 2018
Minister Koolmees stuurt het feitenrelaas rond de bespreking over en het mislukken van het pensioenakkoord. Op 22 november 2018 heeft het lid Van Brenk (50PLUS) hierom verzocht. Hierin wordt...Lees meer
bottom line
2 december 2018
Minister Koolmees zendt de antwoorden op de Kamervragen van het lid Van Rooijen (50PLUS) over “geen akkoord over vernieuwing pensioenstelsel”. De vragen zijn ingezonden op 23 november 2018. ...Lees meer
bottom line
2 december 2018
Dit artikel werd afgelopen week gepubliceerd in Pensioen&Praktijk van december 2018. Het artikel gaat in op de wet- en regelgeving en relevante rechtspraak met betrekking tot Bpf’en, de gevo...Lees meer
bottom line
top image
description image

Veslag Klap Pensioenseminar

1 maart 2018 Met 1400 miljard euro is de pensioenpot in Nederland beter gevuld dan ooit. Toch staat ons pensioenstelsel voor grote uitdagingen, want is die riante pot ook in staat aanspraken in de toekomst te garanderen? ... Lees meer