Aectueel is een initiatief van logo
23 februari 2020
Het CAP van de Belastingdienst krijgt regelmatig vragen over de fiscale behandeling van pensioenen. Het kan nuttig zijn kennis te nemen van de vragen & antwoorden van het CAP....Lees meer
bottom line
9 februari 2020
Minister Koolmees meldt de uitkomsten van berekeningen van de effecten van de overgang op het nieuwe pensioencontract voor 3 verschillende verzamelingen financieel-economische scenario’s in ...Lees meer
bottom line
9 februari 2020
Minister Koolmees heeft in een Kamerbrief de evaluatie Wet pensioencommunicatie aan de Tweede Kamer aangeboden. Uit de evaluatie blijkt onder andere dat deelnemers maar beperkt kennis hebben...Lees meer
bottom line
12 januari 2020
De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in 2019 teruggelopen van 104% naar 103%. In augustus daalde de rente naar een dieptepunt, waardoor de dekkingsgraad van fond...Lees meer
bottom line
22 december 2019
Het CAP van de Belastingdienst krijgt regelmatig vragen over de fiscale behandeling van pensioenen...Lees meer
bottom line
22 december 2019
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid brengt op 19 december 2019 de voortgangsrapportage over de uitwerking van het pensioenakkoord uit. In de planningsbrief van oktober, de zo...Lees meer
bottom line
22 december 2019
Het SEO heeft op 20 december 2019 een onderzoek gepubliceerd over het effect van de verhoging van de AOW-leeftijd. Door de vergrijzing stijgen de kosten van de AOW. Om de AOW betaalbaar te h...Lees meer
bottom line
10 november 2019
De AOW-leeftijd blijft in 2025 op 67 jaar zegt minister Koolmees in een brief aan de Tweede Kamer, nadat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met een nieuwe prognose over levensverwa...Lees meer
bottom line
10 november 2019
Minister Koolmees beantwoordt Kamervragen over de uitkomsten van het nieuwe pensioencontract bij een blijvend lage rente. ...Lees meer
bottom line
1 november 2019
Het CBS verwacht dat de levensverwachting op 65-jarige leeftijd 20,75 jaar zal zijn in 2025. Beleidsmakers gebruiken dit cijfer om de toekomstige AOW-leeftijd vast te stellen. AOW leeftijd i...Lees meer
bottom line