Aectueel is een initiatief van logo
1 juni 2016
De SER heeft de variant persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling nader onderzocht en uitgewerkt en vindt deze nog steeds interessant. Met deze – technische – verkenning wil ...Lees meer
bottom line
1 juni 2016
De Pensioenfederatie verwelkomt het rapport dat de Sociaal Economische Raad (SER) vandaag publiceerde over de toekomstrichting van het Nederlandse pensioenstelsel. Er is veel en goed werk ve...Lees meer
bottom line
1 juni 2016
Er is consensus dat de doorsneesystematiek van het pensioenstelsel moet worden afgeschaft, de rente is laag, nu niet meer dralen stelt Theo Nijman, hoogleraar risicomanagement pensioenvoorzi...Lees meer
bottom line
23 april 2016
In de media is de aandacht besteed aan de gevolgen van een betalingsachterstand van de werkgever bij een pensioenverzekeraar. Daarbij is de indruk gewekt dat deelnemers van zo’n betalingsach...Lees meer
bottom line
15 maart 2016
Het wetsvoorstel Wet verbeterde premieregeling is een integratie van het initiatiefwetsvoorstel Uitbetaling pensioen in pensioeneenheden van Helma Lodders en het regeringswetsvoorstel Variab...Lees meer
bottom line
7 maart 2016
Op 16 februari 2016 oordeelde het Hof in Den Haag over een door werknemers aangespannen beroep. de werkgever is verplicht om geleden pensioenschade te vergoeden omdat de werknemers destijds ...Lees meer
bottom line
2 februari 2016
Geeft het wetsvoorstel over de positie van ondernemingsraden bij pensioenvraagstukken meer duidelijkheid dan nu het geval is? Pensioenjuristen Corry van Herpen en Mark Heemskerk laten hun li...Lees meer
bottom line
27 januari 2016
De Nederlandse pensioensector is kwetsbaar voor schokken op de financiële markten omdat pensioenfondsen in de huidige lage-rente-omgeving nauwelijks beschikken over buffers om die schokken o...Lees meer
bottom line
19 januari 2016
De Tweede kamer is per brief inhoudelijk geďnformeerd over de Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW (OBR). Een van de aanpassingen betreft de toegang voor mensen met een private aan...Lees meer
bottom line
6 januari 2016
Op 20 december publiceerde het Centraal Aanspreekpunt Pensioen (CAP) een aantal vragen & antwoorden. Wij clusterden voor u de vragen & antwoorden die te maken hebben met flexibiliteit van p...Lees meer
bottom line